UAM: Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia, rekrutacja na semestr zimowy

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Chemiikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2014

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów wyższych

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia.

elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

waga

średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów

5,00

5

rozmowa kwalifikacyjna

5,00

5

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy w trakcie studiów pierwszego stopnia zaliczyli wszystkie niżej wymienione przedmioty związane z głównymi działami chemii:

  1. chemia analityczna w wymiarze minimum 8 punktów ECTS,

  2. chemia fizyczna w wymiarze minimum 12 punktów ECTS,

  3. chemia nieorganiczna w wymiarze minimum 10 punktów ECTS,

  4. chemia organiczna w wymiarze minimum 14 punktów ECTS.

Jest to równoważne z przyznaniem kandydatom maksymalnej liczby punktów przewidzianej za rozmowę kwalifikacyjną.

Komentarze (0):