UAM: Aplikacje Internetu Rzeczy, studia 1,5-roczne

studia drugiego stopnia stacjonarne 1,5-roczne
Wydział Fizykikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2014

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego (inżynierskich) lub drugiego stopnia z obszaru nauk ścisłych, technicznych lub nauk ekonomicznych

  1. Uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych w czasie studiów wyższych.

  2. Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

  3. Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu ogólnej wiedzy informatycznej, a w szczególności wiedzy o Internecie, która oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów.

Wynik kandydata ustala się według następującej zasady:

  1. 1/2 średniej ocen uzyskanych w czasie studiów wyższych

  2. 1/4 oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych

  3. 1/4 oceny rozmowy kwalifikacyjnej

Suma trzech liczb zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku stanowi o końcowym wyniku kandydata.

Komentarze (0):