UAM: Chemia, specjalność analityka chemiczna

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Chemiikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 60 140 2.33 17.90 136 17.90 78.10 64
2014 60 110 1.83 25.80 102 25.80 78.70 40(+1)

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3)

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub

rozszerzony

0,1

j. polski

0,2

0,2

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub

rozszerzony

0,1

j. obcy nowożytny

0,2

0,2

chemia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,3

jeden z pięciu do wyboru 4)

chemia

0,6

jeden z pięciu do wyboru 4)

0,6

fizyka i astronomia

lub

fizyka

podstawowy

lub

rozszerzony

0,25

fizyka z astronomią

0,5

0,5

matematyka

podstawowy

lub

rozszerzony

0,25

matematyka

0,5

0,5

biologia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,25

biologia

0,5

0,5

geografia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

geografia

0,4

0,4

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

 1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.

 2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

 3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.

 4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników.

 5. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.

 6. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

Lista olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania maksymalnej liczby punktów

podstawa prawna: Uchwała nr 149/2013/2014
 • Olimpiada Biologiczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Biologiczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Chemiczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Chemiczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Fizyczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Fizyczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Matematyczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Matematyczna - laureat eliminacji centralnych

Komentarze (0):