UAM: Pedagogika, specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnychkomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2014

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3)

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

j. polski

0,4

0,4

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub

rozszerzony

0,15

j. obcy nowożytny

0,3

0,3

biologia lub historia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,15

jeden przedmiot do wyboru 4)

biologia lub

historia

0,3

jeden przedmiot do wyboru 4)

0,3

matematyka lub informatyka lub

wiedza o społeczeństwie

podstawowy

lub

rozszerzony

0,15

matematyka lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka

0,3

0,3

chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o tańcu

podstawowy

lub

rozszerzony

0,1

chemia lub fizyka z astronomią lub geografia

0,2

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

  1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.

  2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

  3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.

  4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników.

  5. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.

  6. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

Komentarze (0):