UAM: Filologia angielska, specjalność język angielski i komunikacja międzykulturowa w Europie (zajęcia w Słubicach)

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Anglistykikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 15 13 0.87 14.33 - 14.33 20.00 12 ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów innych kierunków i programów władających biegle językiem angielskim na poziomie C1

  1. Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie można otrzymać 20 punktów.

Komentarze (0):