UAM: Bałkanistyka

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznejkomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 25 2 0.08 16.00 - 16.00 16.00 2 ogłoszono dodatkowy nabór
2014 15 2 0.13 20.00 - 20.00 20.00 1 ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

Sposób rekrutacji na wyżej wymieniony kierunki studiów:

  • ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia

Komentarze (0):