UAM: Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnychkomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 60 35 0.58 wolny nabór 25
2014 35 5 0.14 wolny nabór 0 kierunek nieuruchomiony

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika z uwzględnieniem następujących modułów specjalnościowych (specjalności): edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja elementarna, wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Dla osób, które w ramach studiów pierwszego stopnia nie uzyskały uprawnień do pracy w instytucjach opieki nad małym dzieckiem do lat 3, obowiązek uzupełnienia praktyk zawodowych w instytucjach opieki nad małym dzieckiem do lat 3 (80 godzin) oraz przygotowania do praktyk (15 godzin).

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Komentarze (0):