UAM: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana - ekokomunikacja

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Neofilologiikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 30 3 0.10 wolny nabór 3 ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia:

  • kierunku filologia angielska,

  • kierunku filologia w zakresie języka angielskiego,

  • kierunku filologia z uprawnieniami do nauczania języka angielskiego na poziomie podstawowym,

  • kierunku filologia z udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie B2 lub B2+.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Komentarze (0):