UAM: Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie, studia w języku angielskim

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznejkomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 30 0 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0 ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku.

Sposób rekrutacji na wyżej wymienioną specjalność studiów:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzona certyfikatem FCE, TOEFL lub ekwiwalentnym.

Komentarze (0):