UAM: Geoinformacja, studia 1,5-roczne

studia drugiego stopnia stacjonarne 1,5-roczne
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychkomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2014

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) tego samego lub pokrewnych kierunków oraz absolwentów studiów magisterskich kierunków pokrewnych

  1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany kierunek studiów drugiego stopnia i pochodzących z uczelni, na których kierunek ten uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej / Polskiej Komisji Akredytacyjnej

elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

waga

ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia

5,0

4

  1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) kierunków pokrewnych oraz dla absolwentów ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany kierunek, lecz pochodzących z uczelni, które nie mają pozytywnej oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej / Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla danego kierunku

  • rozmowa kwalifikacyjna, za którą można uzyskać 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

Komentarze (0):