UAM: Gospodarka przestrzenna, studia 1,5-roczne

studia drugiego stopnia stacjonarne 1,5-roczne
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychkomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 100 50 0.50 26.00 - 26.00 40.00 46

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych oraz absolwentów studiów magisterskich tego samego lub pokrewnego kierunku

  • dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany kierunek studiów drugiego stopnia i pochodzących z uczelni, na których kierunek ten uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej / Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  • dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych oraz dla absolwentów ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany kierunek, lecz pochodzących z uczelni, które nie mają pozytywnej oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej / Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla danego kierunku

Postępowanie kwalifikacyjne dwuetapowe:

  1. Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów.

  2. Rozmowa kwalifikacyjna, za którą można uzyskać maks. 5 pkt. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 3 pkt. Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej 2,9 pkt i poniżej eliminuje kandydata z postępowania kwalifikacyjnego, bez względu na ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

waga

ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów

5,0

4

rozmowa kwalifikacyjna

5,0

4

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym etapom postępowania kwalifikacyjnego.

Komentarze (0):