UAM: Historia, specjalność mediewistyka

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Historycznykomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 30 7 0.23 14.00 - 14.00 18.00 6
2014 30 2 0.07 14.00 - 14.00 16.00 2 ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.
  1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku

elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

waga

1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego

stopnia

5,0

4

  1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż historia

- rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku historia, za którą można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

Komentarze (0):