UAM: Geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychkomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 70 43 0.61 12.00 - 12.00 20.00 41
2014 70 41 0.59 12.00 - 12.00 18.00 39 ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów magisterskich tego samego lub pokrewnego kierunku

  1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany kierunek studiów drugiego stopnia i pochodzących z uczelni, na których kierunek ten uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej / Polskiej Komisji Akredytacyjnej

elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

waga

ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia

5,0

4

  1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych oraz dla absolwentów ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany kierunek, lecz pochodzących z uczelni, które nie mają pozytywnej oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej / Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla danego kierunku

  • rozmowa kwalifikacyjna, za którą można uzyskać 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

Komentarze (0):