UAM: Kulturoznawstwo, specjalność kultura chrześcijańska

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Nauk Społecznychkomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 50 1 0.02 3.00 - 0.00 0.00 0 ogłoszono dodatkowy nabór kierunek nieuruchomiony
2014 40 0 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0 kierunek nieuruchomiony

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Komentarze (0):