UAM: Komunikacja europejska

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźniekomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 50 24 0.48 3.50 - 3.50 5.00 24
2014 40 16 0.40 wolny nabór 16

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Komentarze (0):