UAM: Historia, specjalność kultura klasyczna

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Historycznykomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 2 1 0.50 16.00 - 16.00 16.00 1
2014 2 0 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0 ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunków: historia, archeologia, filologia klasyczna

Wymagana jest:

  1. funkcjonalna znajomość dwóch języków obcych nowożytnych

  2. udokumentowana znajomość języka (staro-)greckiego lub łaciny

  3. dwa listy polecające od nauczycieli akademickich

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii starożytnej, archeologii i filologii klasycznej.

Komentarze (0):