UAM: Nauczanie matematyki i informatyki

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Matematyki i Informatykikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2014

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.
  1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku nauczanie matematyki i informatyki oraz specjalności nauczycielskiej na kierunku matematyka

elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

waga

1) ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia

5,0

0,8

2) maksimum z:

a) oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia na kierunku

nauczanie matematyki i informatyki lub matematyka

i

b) oceny z egzaminu licencjackiego (testu kompetencji licencjackich) kierunku nauczanie matematyki i informatyki lub matematyka w zakresie efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia

5,0

1,2

  1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej z kierunków pokrewnych

elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

waga

1) ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia

5,0

0,8

2) test kompetencji licencjackich kierunku nauczanie matematyki i informatyki w zakresie efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia

5,0

1,2

Komentarze (0):