UAM: Polonistyka w kontekstach kultury

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznejkomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 50 9 0.18 3.50 - 3.50 5.00 6 ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona pod warunkiem utworzenia tego kierunku przez Senat UAM.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z obszaru nauk społecznych i humanistycznych

Sposób rekrutacji na wyżej wymienione kierunki/specjalności studiów:

  • ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia

Komentarze (0):