UAM: Polacy i Niemcy w Europie

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznejkomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 10 5 0.50 13.00 - 13.00 23.00 4 ogłoszono dodatkowy nabór
2014 10 4 0.40 17.00 - 17.00 23.00 2 ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

Sposób rekrutacji na wyżej wymieniony kierunek studiów:

  1. Egzamin pisemny i ustny z języka niemieckiego - wymagany poziom B2. Za egzamin można otrzymać maksymalnie 10 pkt.

  2. Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu tematyki związanej z historią, literaturą i kulturą Polski i Niemiec. Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać maksymalnie 15 pkt. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej następuje po uzyskaniu 10 pkt.

Komentarze (0):