UAM: Prawo europejskie

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Wydział Prawa i Administracjikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 50 43 0.86 16.00 - 16.00 25.00 31 ogłoszono dodatkowy nabór
2014 50 31 0.62 16.00 - 16.00 25.00 26 ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

  1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia przeliczana według następującej zasady:

bardzo dobry

12,5 punktów

dobry plus

11 punktów

dobry

10 punktów

dostateczny plus

9 punktów

dostateczny

8 punktów

niedostateczny

0 punktów

  1. Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca wiedzę o Unii Europejskiej, Radzie Europy oraz prawie europejskim. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest według zasady wskazanej w punkcie 1.

Uzyskanie oceny niedostatecznej z rozmowy kwalifikacyjnej eliminuje kandydata
z postępowania kwalifikacyjnego, bez względu na ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów z obu form postępowania kwalifikacyjnego.

Komentarze (0):