UAM: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

studia drugiego stopnia stacjonarne 2-letnie
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społecznekomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 20 13 0.65 40.00 - 40.00 60.00 12 ogłoszono dodatkowy nabór
2014 20 11 0.55 48.00 - 48.00 60.00 10 ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów:

 1. Archeologia ***

 2. Bałkanistyka

 3. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 4. Etnologia

 5. Filmoznawstwo i kultura mediów

 6. Filologia angielska

 7. Filologia polska ***

 8. Filologia specjalność filologia bułgarska ***

 9. Filologia specjalność bałtologia - filologia litewska

 10. Filologia specjalność etnolingwistyka

 11. Filologia specjalność filologia chorwacka ***

 12. Filologia specjalność filologia germańska

 13. Filologia specjalność filologia hiszpańska

 14. Filologia specjalność filologia klasyczna

 15. Filologia specjalność filologia niderlandzka

 16. Filologia specjalność filologia nowogrecka

 17. Filologia specjalność filologia romańska

 18. Filologia specjalność filologia rosyjska

 19. Filologia specjalność filologia serbska ***

 20. Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska ***

 21. Filologia specjalność filologia włoska

 22. Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

 23. Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji

 24. Filologia specjalność lingwistyka stosowana

 25. Filologia specjalność skandynawistyka

 26. Filologia specjalność studia śródziemnomorskie

 27. Filologia specjalność ugrofinistyka - filologia fińska

 28. Filologia specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska

 29. Filozofia***

 30. Filozofia specjalność komunikacja społeczna ***

 31. Filozofia specjalność życie publiczne ***

 32. Historia

 33. Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

 34. Historia specjalność nauczycielska

 35. Historia specjalność socjoekonomika

 36. Historia specjalność myśl i kultura polityczna

 37. Kulturoznawstwo ***

 38. Kulturoznawstwo specjalność religioznawstwo ***

 39. Media interaktywne i widowiska

 40. Muzykologia

 41. Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna ***

 42. Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ***

 43. Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia ***

 44. Pedagogika specjalność resocjalizacja ***

 45. Pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 46. Pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna ***

 47. Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne ***

 48. Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 49. Politologia ***

 50. Socjologia ***

 51. Stosunki międzynarodowe ***

 52. Media interaktywne i widowiska

 53. Wschodoznawstwo

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków i specjalności zgodnie z wymogami określonymi przez poszczególne Wydziały w uchwale rekrutacyjnej na rok 2015/2016.

 1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku/specjalności w ramach MISH oraz absolwentów studiów pierwszego stopnia w ramach MISHIS ubiegających się na studia drugiego stopnia oznaczonych (***)

elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia

60

Zasady przeliczania ocen na dyplomie licencjackim:

ocena bardzo dobry

60 punktów

ocena dobry plus

50 punktów

ocena dobry

40 punktów

ocena dostateczny plus

30 punktów

ocena dostateczny

20 punktów

 1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia nieukończonych w ramach MISH oraz wyboru innego kierunku /specjalności studiów na drugim stopniu studiów, niż ukończony w ramach MISH kierunek/specjalność studiów pierwszego stopnia (z wyjątkiem kierunków/specjalności oznaczonych (***))

elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia

30

2) rozmowa kompetencyjna z zakresu wiedzy humanistycznej i społecznej sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów interdyscyplinarnych, która oceniana jest w skali od 0 do 30 punktów.

Pozytywne zaliczenie rozmowy kompetencyjnej to uzyskanie co najmniej 20 punktów.

30

Zasady przeliczania ocen na dyplomie licencjackim:

ocena bardzo dobry

30 punktów

ocena dobry plus

25 punktów

ocena dobry

20 punktów

ocena dostateczny plus

15 punktów

ocena dostateczny

10 punktów

O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranych przez siebie dyscyplin, z zastrzeżeniem, że oba tematy muszą dotyczyć zagadnień innych niż praca licencjacka i choć jeden z nich powinien być z zakresu problematyki wybieranych studiów drugiego stopnia. Dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją rekrutacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IR.

Komentarze (0):