UAM: Historia, specjalność polityka i media w dziejach

studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (eksternistyczne)
Wydział Historycznykomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2014

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.
  1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku

elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

waga

1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego

stopnia/studiów wyższych

5,0

4

  1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż historia

- rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku historia, za którą można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

Komentarze (0):