UAM: Filologia, specjalność filologia germańska

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologiikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2014

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 2) 3) 7)

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

(pisemny)

podstawowy lub rozszerzony

0,1

j. polski

(pisemny)

0,3

0,3

j. obcy nowożytny

(pisemny)

podstawowy lub rozszerzony

0,3

j. niemiecki

0,7

0,5

j. obcy nowożytny

(ustny)

podstawowy

lub

rozszerzony

0,1

0,2

Objaśnienie stosowanych przypisów:

  1. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

  2. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.

  3. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.

  4. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

  5. Kandydatom przystępującym po raz pierwszy do egzaminu maturalnego od roku 2012 wynikowi z języka obcego nowożytnego zdawanego w części ustnej bez określenia poziomu przypisuje się wagę odpowiadającą poziomowi rozszerzonemu.

Lista olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania maksymalnej liczby punktów

podstawa prawna: Uchwała nr 149/2013/2014
  • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat eliminacji centralnych
  • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat eliminacji centralnych

Komentarze (0):