UAM: Reżyseria dźwięku

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Fizykikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2014

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.
 1. Sprawdzian praktyczny - test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości, głośności, itp.) oraz osłuchanie z muzyką klasyczną i popularną (rozrywkową); od kandydata wymagana jest też umiejętność głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii; test oceniany jest w skali od 0 do 50 punktów; pozytywny wynik testu muzycznego to uzyskanie nie mniej niż 25 punktów; negatywny wynik testu muzycznego eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 1.  

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3)

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub

rozszerzony

0,05

j. polski

0,2

0,1

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub

rozszerzony

0,05

j. obcy nowożytny

0,2

0,1

fizyka i astronomia

lub

fizyka

podstawowy

lub

rozszerzony

0,6

jeden z sześciu do wyboru 4)

fizyka z astronomią

0,6

jeden z pięciu do wyboru 4)

0,8

informatyka

podstawowy

lub

rozszerzony

0,3

0,5

matematyka

podstawowy

lub

rozszerzony

0,6

matematyka

0,6

0,8

chemia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,3

chemia

0,6

0,4

biologia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

biologia

0,6

0,3

geografia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

geografia

0,6

0,3

Objaśnienie stosowanych przypisów:

 1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.

 2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

 3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.

 4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najkorzystniejszy z wyników.

 5. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.

 6. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

Lista olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania maksymalnej liczby punktów

podstawa prawna: Uchwała nr 149/2013/2014
 • Olimpiada Astronomiczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Chemiczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Chemiczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Fizyczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Fizyczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Informatyczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Informatyczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Matematyczna - finalista eliminacji centralnych
 • Olimpiada Matematyczna - laureat eliminacji centralnych

Komentarze (0):