UAM: Filologia angielska

studia niestacjonarne drugiego stopnia 2,5-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologiikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 180 167 0.93 14.00 - 14.00 25.00 104
2012 180 162 0.90 15.00 - 15.00 25.00 111(+3)
2013 180 121 0.67 12.00 - 12.00 20.00 73(+1)
2014 180 63 0.35 12.00 - 12.00 20.00 49(+1) ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów innych kierunków i programów władających biegle językiem angielskim na poziomie C1

  1. Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim bezpośrednio z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie można otrzymać 20 punktów.

Komentarze (0):