UAM: Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszukomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 20 18 0.90 6.20 - 6.20 9.80 17
2014 20 25 1.25 3.00 - 3.00 5.00 21

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia:

  • tej samej specjalności,

  • specjalności nauczycielskich z dziedziny: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, edukacja elementarna, nauczanie początkowe, nauczanie zintegrowane.

Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia

Komentarze (0):