UAM: Gospodarka przestrzenna, studia 1,5-roczne

studia niestacjonarne drugiego stopnia 1,5-roczne (zaoczne)
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychkomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 100 28 0.28 wolny nabór 24

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych oraz absolwentów studiów magisterskich tego samego lub pokrewnego kierunku

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Komentarze (0):