UAM: Informatyka, studia magistersko-inżynierskie

studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Matematyki i Informatykikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 30 12 0.40 6.00 - 6.00 20.00 12 ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu elementów informatyki i matematyki w zakresie efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka.

Komentarze (0):