UAM: Ochrona dóbr kultury, specjalność turystyka kulturowa

studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszukomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 20 0 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0 kierunek nieuruchomiony
2014 20 0 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0 kierunek nieuruchomiony

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia

Komentarze (0):