UAM: Filologia, specjalność filologia włoska

studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologiikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 30 21 0.70 12.00 - 12.00 20.00 18
2014 30 29 0.97 12.00 - 12.00 20.00 24

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż romańska władających biegle językiem włoskim na poziomie C1 oraz posiadający znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2

elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

waga

  1. ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia

5,0

4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem włoskim na poziomie C1 oraz posiadający znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2

elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

waga

  1. ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia

5,0

1

  1. rozmowa kwalifikacyjna

15

1

Rozmowa kwalifikacyjna w języku włoskim dotycząca zakresu wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 15 punktów.

Komentarze (0):