Istotne informacje o rankingu
  • kandydatów na miejsce oznacza liczbę kandydatów z przypisaną opłatą przypadającą na jedno miejsce (zgodnie z limitem miejsc).
  • liczba kandydatów oznacza wszystkich kandydatów zapisanych na dany kierunek, którzy przypisali do niego opłatę rekrutacyjną. W zależności od kierunku mniejsza lub większa część kandydatów nie podejmuje studiów na danym kierunku.
  • limit miejsc oznacza wskazaną przez wydział pulę miejsc na danym kierunku. W wielu przypadkach, za zgodą Rektora, na danym kierunku przyjmowanych jest więcej Kandydatów niż wynika z limitu miejsc.
  • przyjętych oznacza liczbę osób, która ostatecznie podjęła studia na danym kierunku. Liczba podana w nawiasie oznacza dodatkowe osoby przyjęte w ramach odwołania.
  • próg punktowy oznacza liczbę punktów, które zdobyła ostatnia osoba na liście rankingowej, która została przyjęta na dany kierunek. Jest to próg *ostateczny*, który często jest niższy niż próg z I tury.
  • przekreślenie kierunku informuje o tym, że kierunek nie znajduje się w tegorocznej ofercie UAMu lub występuje pod inną nazwą.
  • więcej informacji o danym kierunku - m.in. dane statystyczne z zeszłych lat, progi rankingowe z I tury, uzyskasz po kliknięciu na nazwę kierunku.

Ranking kierunków studiów z roku 2010

Kierunek studiów Kandyd. na miejsce Liczba kandydatów Limit miejsc Przyjętych Próg punktowy
filologia, specjalność filologia norweska, grupa z językiem angielskim
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
13.42 161 12 24
(+1)
82.00
filologia, specjalność filologia szwedzka, grupa z językiem angielskim
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
10.42 125 12 13
(+1)
84.50
psychologia
studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie
Wydział Nauk Społecznych
9.65 1158 120 175
(+3)
62.70
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
9.52 952 100 107
(+8)
59.80
filologia, specjalność japonistyka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
9.35 187 20 25
(+2)
79.80
akustyka, specjalność reżyseria dźwięku
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Fizyki
8.40 210 25 27
(+1)
100.40
stosunki międzynarodowe
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
7.67 767 100 138
(+4)
53.80
prawo
studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie
Wydział Prawa i Administracji
7.60 1939 255 259
(+5)
70.60
filologia, specjalność arabistyka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
7.20 144 20 28
(+4)
79.40
turystyka i rekreacja
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
6.52 652 100 100
(+6)
52.00
biotechnologia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Biologii
6.48 389 60 60
(+3)
58.70
zarządzanie
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
6.35 540 85 95 43.00
gospodarka przestrzenna
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
6.13 613 100 117
(+3)
53.25
filologia, specjalność filologia hiszpańska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
6.11 275 45 50
(+4)
63.30
kognitywistyka
studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie
Wydział Nauk Społecznych
5.72 429 75 98
(+5)
58.80
filologia, specjalność sinologia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
5.65 113 20 23
(+1)
77.80
administracja
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
5.36 804 150 157
(+3)
48.50
politologia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
5.20 520 100 157
(+3)
46.30
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
5.03 151 30 30
(+2)
51.50
pedagogika, specjalność resocjalizacja
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
5.00 300 60 66 39.45
filologia, specjalność filologia niderlandzka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
4.90 98 20 20
(+1)
71.60
chemia, specjalność chemia biologiczna
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Chemii
4.90 196 40 58
(+1)
30.50
politologia, specjalność administracja samorządowa
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
4.87 73 15 71 wolny
nabór
geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
4.86 243 50 54
(+3)
46.30
filologia, specjalność filologia koreańska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
4.65 93 20 30
(+3)
71.10
biofizyka, specjalność optyka okularowa
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Fizyki
4.56 114 25 27 52.20
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Chemii
4.48 336 75 114 50.20
filologia angielska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
4.39 1010 230 235
(+10)
78.60
filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
4.35 261 60 68
(+5)
65.00
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
4.35 261 60 62
(+2)
35.85
filologia, specjalność filologia norweska, grupa z językiem niemieckim
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
4.33 52 12 12 75.40
chemia, specjalność synteza i analiza chemiczna
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Chemii
4.28 107 25 35 30.50
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
4.18 251 60 60
(+3)
42.60
politologia, specjalność administracja europejska
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
4.13 62 15 60 wolny
nabór
wiedza o teatrze
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
4.12 103 25 29
(+1)
49.20
filologia, specjalność filologia szwedzka, grupa z językiem niemieckim
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
4.08 49 12 12 74.80
etnologia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
4.07 183 45 69 37.00
filologia, specjalność filologia włoska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
4.02 181 45 50
(+3)
53.50
filologia, specjalność turkologia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
4.00 80 20 25
(+2)
64.80
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
3.95 79 20 30
(+1)
69.00
politologia, specjalność marketing polityczny
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
3.93 59 15 57 wolny
nabór
historia sztuki
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
3.88 233 60 102
(+1)
46.80
akustyka, specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Fizyki
3.80 114 30 44 43.90
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
3.67 110 30 30
(+3)
37.95
socjologia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
3.62 362 100 106
(+7)
32.80
pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
3.60 216 60 60
(+1)
38.00
filologia, specjalność filologia germańska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
3.57 500 140 141
(+4)
54.40
filmoznawstwo
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
3.56 89 25 34
(+1)
40.60
bioinformatyka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Biologii
3.47 52 15 15
(+1)
42.25
filologia, specjalność filologia romańska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
3.47 260 75 99
(+4)
45.90
filologia, specjalność hebraistyka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
3.35 67 20 28
(+1)
47.40
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
3.30 198 60 126 9.00
chemia, specjalność chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Chemii
3.20 48 15 18 26.40
politologia (zajęcia w Ostrowie Wielkopolskim)
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
3.20 64 20 64 wolny
nabór
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
3.18 159 50 51
(+7)
38.40
filologia, specjalność filologia chorwacka i filologia serbska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
3.15 63 20 26 51.80
filologia, specjalność etnolingwistyka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
3.15 236 75 90
(+4)
70.10
chemia, specjalność chemia materiałowa
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
3.13 47 15 39 2.71
bałkanistyka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
3.00 60 20 25 41.40
filologia, specjalność filologia serbska i filologia chorwacka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
2.95 59 20 27
(+2)
41.60
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska, grupa z językiem rosyjskim
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
2.95 59 20 21
(+1)
37.90
geografia, specjalność geoinformacja
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
2.86 200 70 83 33.15
ochrona środowiska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Biologii
2.85 171 60 52 22.70
praca socjalna
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
2.80 140 50 83 13.70
filologia polska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
2.79 557 200 231
(+5)
40.50
geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
2.79 195 70 75
(+2)
29.10
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
2.73 82 30 40 30.40
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
2.70 81 30 63 8.00
pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
2.70 81 30 62 6.00
kulturoznawstwo
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
2.62 393 150 157
(+2)
41.00
biofizyka, specjalność fizyka medyczna
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Fizyki
2.60 65 25 28 29.80
filologia, specjalność filologia bułgarska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
2.60 52 20 16 26.70
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
2.57 77 30 34
(+1)
17.00
matematyka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Matematyki i Informatyki
2.53 417 165 199 38.40
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
2.52 126 50 115
(+1)
5.93
biologia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Biologii
2.48 372 150 146
(+1)
37.10
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
2.47 74 30 35
(+1)
17.00
geologia, specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
2.46 123 50 50 16.25
wschodoznawstwo
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
2.46 197 80 112
(+2)
30.00
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
2.44 122 50 75 20.50
informatyka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Matematyki i Informatyki
2.43 353 145 129
(+1)
21.30
chemia, specjalność chemia stosowana
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
2.40 36 15 23 2.71
chemia, specjalność chemia środowiska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Chemii
2.40 36 15 18 28.60
chemia, specjalność chemia materiałowa
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Chemii
2.38 95 40 35 28.40
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
2.37 71 30 31
(+1)
35.35
archeologia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
2.36 189 80 97 35.00
turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
2.36 118 50 69
(+1)
15.00
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska, grupa z językiem czeskim
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
2.35 47 20 22
(+1)
35.30
chemia, specjalność chemia środowiska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
2.33 35 15 32 2.96
geologia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
2.31 162 70 59 16.25
biologia, specjalność nauczanie biologii i przyrody
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Biologii
2.31 104 45 43 28.40
filologia, specjalność indologia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
2.30 46 20 23 39.70
stosunki międzynarodowe
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
2.29 229 100 130
(+16)
4.50
geografia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
2.28 273 120 129
(+1)
21.00
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zajęcia w Pile)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
2.27 68 30 43
(+1)
14.30
pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
2.27 68 30 31
(+3)
14.00
europeistyka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
2.26 181 80 85 31.30
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
2.24 56 25 29 44.40
filologia, specjalność lingwistyka stosowana
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
2.23 223 100 116
(+2)
35.00
muzykologia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
2.20 88 40 43
(+1)
35.00
historia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
2.17 217 100 99 13.00
pedagogika, specjalność resocjalizacja
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
2.17 195 90 120 6.00
filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
2.13 32 15 9 15.60
turystyka i rekreacja
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
2.10 105 50 49
(+6)
15.00
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
2.10 210 100 170 wolny
nabór
historia, specjalność nauczycielska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
2.08 104 50 63 18.20
chemia, specjalność chemia podstawowa
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Chemii
2.07 155 75 76 20.90
psychologia
studia niestacjonarne (zaoczne) 5-letnie jednolite magisterskie
Wydział Nauk Społecznych
2.05 410 200 255 28.50
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
2.03 61 30 31
(+1)
17.00
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
2.00 60 30 30
(+1)
35.91
politologia, specjalność dziennikarstwo
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
2.00 30 15 28 wolny
nabór
ochrona środowiska, specjalność zarządzanie środowiskiem
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
2.00 24 12 13 35.12
stosunki międzynarodowe, specjalność gospodarka światowa i biznes międzynarodowy
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.95 78 40 73 wolny
nabór
politologia (zajęcia w Gnieźnie)
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.90 38 20 38 wolny
nabór
ochrona środowiska, specjalność hydrobiologia i ochrona wód
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Biologii
1.90 57 30 16 21.40
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe (zajęcia w Gnieźnie)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.90 57 30 41 18.75
politologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.89 189 100 148
(+21)
4.00
filologia, specjalność filologia klasyczna
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
1.80 27 15 11 15.60
filologia angielska (zajęcia w Kaliszu)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
1.79 143 80 95 30.70
pedagogika, specjalność resocjalizacja
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.75 105 60 79
(+2)
14.70
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.72 103 60 65
(+3)
14.00
filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
1.72 43 25 27 21.00
biologia, specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Biologii
1.71 77 45 22 23.10
ochrona środowiska, specjalność ochrona i kształtowanie środowisk lądowych
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
1.69 44 26 30 34.00
fizyka, specjalność nanotechnologia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Fizyki
1.68 42 25 13
(+1)
30.50
biofizyka, specjalność optometria
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
1.67 25 15 10 3.52
ochrona środowiska, specjalność chemia środowiska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
1.67 10 6 5 37.85
filozofia, specjalność komunikacja społeczna
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
1.67 200 120 94 26.40
filologia angielska
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
1.67 150 90 73 31.40
filologia, specjalność filologia rosyjska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
1.65 66 40 26
(+1)
5.10
historia, specjalność myśl i kultura polityczna
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
1.64 82 50 44 13.00
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.63 49 30 44 6.48
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.63 106 65 56 85.00
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
1.60 32 20 19 4.00
astronomia, specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Fizyki
1.60 24 15 14 25.40
chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Chemii
1.60 24 15 12 22.90
chemia, specjalność chemia biologiczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
1.56 39 25 28 2.87
filologia, specjalność filologia nowogrecka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
1.55 31 20 23 7.00
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.55 93 60 51 6.00
filologia polska (zajęcia w Kaliszu)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
1.54 77 50 51 13.60
filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
1.52 38 25 19 26.50
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.50 90 60 51 6.00
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
1.48 59 40 53 3.18
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.47 88 60 57 6.00
astronomia, specjalność astronomia z informatyką
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Fizyki
1.47 22 15 7 35.30
filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamsko-tajska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
1.45 29 20 15 8.00
pedagogika, specjalność kształcenie zdalne
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.43 43 30 29 19.20
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.43 43 30 27 14.70
historia, specjalność socjoekonomika
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
1.42 71 50 42 16.20
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.38 83 60 52
(+1)
16.00
pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.35 81 60 49 6.00
biofizyka, specjalność biofizyka molekularna
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Fizyki
1.35 27 20 11 32.40
pedagogika, specjalność resocjalizacja
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.33 120 90 92 7.00
akustyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
1.33 20 15 18 3.32
gospodarka przestrzenna
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1.33 133 100 126 wolny
nabór
gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1.32 33 25 32 12.00
filologia angielska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
1.31 236 180 178
(+5)
15.85
zarządzanie
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
1.31 131 100 111 wolny
nabór
stosunki międzynarodowe, specjalność współpraca europejska
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.28 51 40 44 wolny
nabór
pedagogika, specjalność edukacja europejska (zajęcia w Gnieźnie)
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.27 38 30 35 wolny
nabór
biofizyka, specjalność optyka okularowa
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Fizyki
1.27 38 30 28 25.60
akustyka, specjalność protetyka słuchu
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Fizyki
1.24 31 25 22 8.80
socjologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
1.21 121 100 105 6.00
ochrona środowiska, specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery (zajęcia w Pile)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Biologii
1.20 36 30 30 19.30
malarstwo
studia stacjonarne 3,5-letnie pierwszego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.20 12 10 7 290.00
biologia, specjalność biologia molekularna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
1.20 18 15 15 33.10
biofizyka, specjalność optometria
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
1.20 18 15 15 3.54
filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
1.20 24 20 16 8.50
kulturoznawstwo
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
1.20 96 80 91
(+1)
3.00
pedagogika
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.17 211 180 148 81.00
filozofia
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
1.17 140 120 73 20.30
fizyka, specjalność fizyka ogólna
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Fizyki
1.16 29 25 12 21.90
filologia angielska (zajęcia w Kaliszu)
studia niestacjonarne (zaoczne) 2,5-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
1.14 74 65 62 19.94
biologia, specjalność biologia doświadczalna
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
1.13 17 15 15 30.60
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.12 28 25 27 5.93
turystyka i rekreacja (zajęcia w Śremie)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1.12 56 50 41 22.05
historia, specjalność mediewistyka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
1.12 56 50 19 16.20
filologia angielska
studia niestacjonarne (zaoczne) 2,5-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
1.11 200 180 138 15.02
filologia, specjalność filologia hiszpańska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
1.10 33 30 31 12.00
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.10 22 20 19 208.00
filozofia, specjalność życie publiczne
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
1.08 130 120 61
(+1)
20.30
pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.08 65 60 51 6.00
ochrona środowiska, specjalność hydrobiologia i ochrona wód
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
1.08 28 26 27 17.00
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne (zajęcia w Pile)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.07 32 30 23 16.50
pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.07 32 30 18 10.00
gospodarka przestrzenna
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1.07 107 100 81 wolny
nabór
filologia angielska, specjalność język i komunikacja w mediach i polityce
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
1.07 16 15 5 18.95
turystyka i rekreacja, specjalność turystyka międzynarodowa
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1.05 105 100 80 wolny
nabór
filologia, specjalność lingwistyka stosowana
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
1.05 79 75 76 3.00
prawo
studia niestacjonarne (zaoczne) 5-letnie jednolite magisterskie
Wydział Prawa i Administracji
1.05 843 800 698
(+1)
wolny
nabór
biologia, specjalność biologia eksperymentalna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
1.03 31 30 30 33.77
filologia, specjalność lingwistyka stosowana - ekokomunikacja
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
1.03 31 30 31 wolny
nabór
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.02 61 60 38 7.00
akustyka
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
1.00 15 15 14 2.71
bioinformatyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
1.00 15 15 13 18.00
pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.00 30 30 28 12.00
filologia, specjalność japonistyka
studia niestacjonarne (wieczorowe) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
1.00 20 20 12 5.90
filologia, specjalność filologia hiszpańska
studia niestacjonarne (wieczorowe) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
1.00 25 25 17
(+1)
3.90
politologia (zajęcia w Kościanie)
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.00 20 20 19 wolny
nabór
filologia, specjalność filologia germańska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.99 69 70 59 18.00
filologia angielska (zajęcia w Kaliszu)
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
0.98 44 45 24 20.70
filologia angielska
studia niestacjonarne (wieczorowe) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
0.98 39 40 20 33.90
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.97 29 30 12 97.00
biologia, specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.97 29 30 29 34.38
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.97 29 30 27 7.27
administracja
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
0.97 97 100 91 16.00
biologia, specjalność biologia środowiska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.97 29 30 29 28.55
pedagogika
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.96 153 160 114 67.00
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.96 24 25 14 232.00
gospodarka przestrzenna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.96 72 75 72 12.00
pedagogika, specjalność resocjalizacja (zajęcia w Gnieźnie)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.95 57 60 44 18.45
socjologia
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.95 114 120 113 3.00
historia, specjalność nauczycielska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.94 47 50 46 12.00
historia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.94 47 50 47 12.00
stosunki międzynarodowe, specjalność dyplomacja i stosunki konsularne
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.93 37 40 34 wolny
nabór
pedagogika, specjalność edukacja społeczna w zakresie samorządności lokalnej
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.93 28 30 27 6.39
turystyka i rekreacja
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.93 93 100 67 wolny
nabór
pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.93 28 30 25 7.00
informatyka
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Matematyki i Informatyki
0.93 111 120 93 wolny
nabór
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.93 28 30 19 16.85
filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.92 11 12 8 48.00
filologia, specjalność lingwistyka stosowana
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.92 60 65 52 3.00
gospodarka przestrzenna (zajęcia w Kościanie)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.90 45 50 33 15.60
biologia, specjalność biologia człowieka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.90 27 30 25 20.00
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.90 54 60 47 16.80
filologia, specjalność arabistyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.90 9 10 9 21.06
komunikacja europejska (zajęcia w Gnieźnie)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.88 44 50 29 15.00
zarządzanie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
0.88 53 60 45 16.00
matematyka
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Matematyki i Informatyki
0.88 44 50 37 wolny
nabór
fizyka, specjalność informatyka stosowana
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Fizyki
0.88 22 25 12 23.50
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.87 13 15 12 200.00
filologia angielska, specjalność celtycka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.87 13 15 12 18.22
etnologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.84 38 45 36 12.00
socjologia
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.84 67 80 48 12.00
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.83 10 12 7 48.00
geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.83 58 70 55 6.00
kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.82 49 60 44 3.00
stosunki międzynarodowe
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.82 82 100 61 wolny
nabór
filologia, specjalność sinologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.80 8 10 7 17.34
filologia, specjalność filologia rosyjska
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Neofilologii
0.80 28 35 19 25.00
informatyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Matematyki i Informatyki
0.80 64 80 60 5.50
filologia, specjalność japonistyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.80 16 20 16 23.95
turystyka i rekreacja
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.80 199 250 149
(+1)
wolny
nabór
ochrona dóbr kultury
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.80 24 30 13 90.00
filologia polska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.79 157 200 155 3.00
archeologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.78 31 40 30 12.00
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.77 46 60 42 6.53
politologia (zajęcia w Gnieźnie)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.77 23 30 12 wolny
nabór
historia sztuki
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.76 38 50 31 12.00
filologia, specjalność filologia włoska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.75 15 20 14 12.00
pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.75 45 60 36 17.25
historia
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
0.74 37 50 32 wolny
nabór
europeistyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
0.74 37 50 30 16.00
filologia, specjalność filologia germańska
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.74 67 90 63 3.00
administracja
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
0.73 291 400 275 wolny
nabór
biofizyka, specjalność biofizyka molekularna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
0.73 11 15 11 3.22
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna
studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie
Wydział Teologiczny
0.72 18 25 12 6.00
filozofia, specjalność etyka
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.71 85 120 40 17.30
wschodoznawstwo
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.71 57 80 56 21.00
matematyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Matematyki i Informatyki
0.71 71 100 70 5.50
pedagogika, specjalność resocjalizacja (zajęcia w Kościanie)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.69 24 35 23 20.25
zarządzanie
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
0.69 104 150 77 wolny
nabór
biologia
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Biologii
0.68 44 65 34 22.20
komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo (zajęcia w Gnieźnie)
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.67 20 30 20 3.50
biologia, specjalność biologia człowieka
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.67 10 15 9 28.20
ochrona dóbr kultury
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.67 20 30 20 4.81
biotechnologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.65 39 60 37
(+1)
20.00
filologia, specjalność etnolingwistyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.63 47 75 45 3.00
filologia, specjalność filologia szwedzka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.63 15 24 15 12.00
pedagogika, specjalność edukacja społeczna w zakresie samorządności lokalnej
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.62 31 50 28 7.10
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna
studia niestacjonarne (zaoczne) 5-letnie jednolite magisterskie
Wydział Teologiczny
0.60 27 45 23
(+1)
6.00
filologia, specjalność hebraistyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.60 6 10 5 19.35
filologia, specjalność turkologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.60 6 10 6 25.08
teologia, specjalność kapłańska
studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie
Wydział Teologiczny
0.60 59 99 57
(+1)
6.00
ochrona dóbr kultury
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.60 18 30 16 3.00
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
0.60 18 30 10 17.00
filologia polska (zajęcia w Kaliszu)
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.60 60 100 58 wolny
nabór
fizyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
0.60 9 15 9 3.22
filozofia, specjalność komunikacja społeczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.59 47 80 44
(+1)
3.50
informatyka
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Matematyki i Informatyki
0.58 23 40 18 6.00
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.58 29 50 29 12.00
filologia, specjalność filologia romańska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.58 29 50 27 14.00
pedagogika, specjalność edukacja europejska (zajęcia w Gnieźnie)
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.57 17 30 17 wolny
nabór
filologia polska, specjalność filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.56 14 25 12 4.00
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.55 11 20 11 6.77
geografia
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.55 55 100 38 wolny
nabór
etnologia
studia niestacjonarne (wieczorowe) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
0.53 24 45 14 wolny
nabór
administracja
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
0.53 212 400 171 wolny
nabór
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.53 16 30 15 3.00
filologia, specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.53 53 100 51 wolny
nabór
wiedza o teatrze
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.52 13 25 9
(+1)
6.00
pedagogika, specjalność resocjalizacja (zajęcia w Gnieźnie)
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.52 31 60 24 11.90
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.52 26 50 24
(+1)
7.28
filologia, specjalność filologia koreańska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.50 10 20 10 4.00
historia, specjalność nauczycielska
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
0.50 25 50 19 wolny
nabór
politologia (zajęcia w Kościanie)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.50 15 30 13 wolny
nabór
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.50 10 20 8 249.00
historia
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.50 25 50 25 12.00
filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.50 6 12 5 48.00
geologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.48 38 80 38 12.00
biologia, specjalność biologia środowiska
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.47 7 15 7 32.67
chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
0.47 7 15 0 0.00
politologia (zajęcia w Słubicach)
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.46 23 50 23 wolny
nabór
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.45 9 20 9 4.00
filologia polska
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.45 68 150 56 wolny
nabór
pedagogika, specjalność edukacja biblioteczna
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.44 11 25 11 7.69
gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.44 22 50 18 22.80
biofizyka, specjalność fizyka medyczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
0.44 11 25 10 2.86
politologia (zajęcia w Ostrowie Wielkopolskim)
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.44 35 80 34 wolny
nabór
techniczne zastosowania internetu
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
0.43 13 30 12 2.53
historia, specjalność socjoekonomika
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.42 21 50 21 12.00
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe (zajęcia w Gnieźnie)
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.42 25 60 17 20.40
filologia, specjalność filologia chorwacka i filologia serbska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.40 8 20 8 4.00
politologia (zajęcia w Słubicach)
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.40 20 50 20 wolny
nabór
filologia polska (zajęcia w Kaliszu)
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.40 20 50 19 wolny
nabór
pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.40 12 30 0 0.00
muzykologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.40 8 20 8 23.00
filologia, specjalność filologia romańska
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.40 10 25 10 wolny
nabór
filologia, specjalność filologia rumuńska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.40 8 20 8 18.00
geografia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.38 46 120 45 6.00
politologia (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.38 19 50 11 wolny
nabór
kulturoznawstwo
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.38 76 200 76 3.00
politologia
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.38 38 100 38 wolny
nabór
filologia polska
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.37 44 120 44 wolny
nabór
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne (zajęcia w Pile)
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.37 11 30 0 0.00
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia (zajęcia w Gnieźnie)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.37 11 30 0 0.00
geografia, specjalność geoinformacja
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.37 26 70 24 11.00
filologia, specjalność bałtologia-filologia litewska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.35 7 20 7 3.00
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska, grupa z językiem czeskim
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.35 7 20 7 4.00
ochrona środowiska
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Biologii
0.34 22 65 13 20.10
geografia
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.34 34 100 34 wolny
nabór
filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.33 4 12 4 48.00
fizyka, specjalność nanotechnologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
0.33 5 15 5 3.91
ochrona środowiska (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Biologii
0.33 10 30 9 19.70
astronomia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
0.33 5 15 4 4.14
historia, specjalność myśl i kultura polityczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.32 16 50 16 12.00
politologia (zajęcia w Ostrowie Wielkopolskim)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.32 16 50 14 wolny
nabór
filozofia, specjalność życie publiczne
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.30 24 80 22 3.50
filologia, specjalność filologia rosyjska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.28 22 80 22 3.50
kulturoznawstwo
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.28 55 200 42 9.70
komunikacja europejska, specjalność medioznawstwo (zajęcia w Gnieźnie)
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.28 17 60 17 wolny
nabór
chemia, specjalność chemia i przyroda
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
0.27 4 15 0 0.00
filozofia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.26 21 80 21 4.00
filologia, specjalność filologia nowogrecka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.25 5 20 5 3.00
gospodarka przestrzenna (zajęcia w Kościanie)
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.24 12 50 6 wolny
nabór
ochrona środowiska
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.24 6 25 6 35.95
europeistyka
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
0.22 11 50 0 wolny
nabór
kulturoznawstwo, specjalność dialog w kulturze europejskiej (zajęcia w Gnieźnie)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.20 10 50 5 12.80
filologia, specjalność filologia bułgarska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.20 4 20 4 3.00
biologia, specjalność bioinformatyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.20 3 15 2 20.00
matematyka
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Matematyki i Informatyki
0.20 6 30 6 6.00
filologia, specjalność filologia niderlandzka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.20 4 20 0 0.00
filologia, specjalność filologia rosyjska
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.20 6 30 5 3.50
fizyka, specjalność informatyka stosowana
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
0.20 3 15 3 3.28
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.20 5 25 0 0.00
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.20 3 15 2 8.67
europeistyka kulturowa (zajęcia w Gnieźnie)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
0.18 9 50 4 18.30
teologia, specjalność dialog społeczny
studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie
Wydział Teologiczny
0.18 7 40 4 6.00
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.17 5 30 0 0.00
filologia, specjalność filologia norweska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.17 4 24 4 16.00
filologia, specjalność filologia wietnamsko-tajska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.15 3 20 3 4.00
filozofia, specjalność komunikacja społeczna
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.15 18 120 18 wolny
nabór
filozofia, specjalność komunikacja społeczna
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.14 17 120 17 wolny
nabór
turystyka i rekreacja
studia niestacjonarne (wieczorowe) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.14 17 120 9 wolny
nabór
praca socjalna
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.13 8 60 0 0.00
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zajęcia w Pile)
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.13 4 30 0 wolny
nabór
filologia, specjalność filologia polska jako obca (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.12 3 25 3 wolny
nabór
filologia polska (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.12 3 25 0 0.00
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia (zajęcia w Gnieźnie)
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.10 3 30 0 0.00
filologia, specjalność filologia serbska i filologia chorwacka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.10 2 20 2 5.00
pedagogika, specjalność resocjalizacja (zajęcia w Kościanie)
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.09 3 35 0 0.00
historia, specjalność myśl i kultura polityczna
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
0.08 4 50 0 wolny
nabór
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.08 2 25 0 0.00
filozofia
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.05 8 160 8 wolny
nabór
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.05 1 20 0 0.00
historia, specjalność socjoekonomika
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
0.04 2 50 0 wolny
nabór
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
studia niestacjonarne (eksternistyczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.04 2 50 1 20.00
historia, specjalność myśl i kultura polityczna
studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.04 2 50 0 0.00
etnologia
studia niestacjonarne (wieczorowe) 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.04 2 45 0 0.00
komunikacja europejska, specjalność bałkanistyka (zajęcia w Gnieźnie)
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.03 1 30 0 0.00
kulturoznawstwo, specjalność dialog w kulturze europejskiej (zajęcia w Gnieźnie)
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.02 1 50 0 0.00
historia, specjalność myśl i kultura polityczna (zajęcia w Gnieźnie)
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
0.02 1 50 0 wolny
nabór
filozofia, specjalność życie publiczne
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.02 2 100 0 wolny
nabór
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
studia niestacjonarne (eksternistyczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
0.02 1 50 1 wolny
nabór
historia
studia niestacjonarne (eksternistyczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Historyczny
0.02 1 50 1 wolny
nabór
filozofia, specjalność etyka
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.01 2 200 0 wolny
nabór
politologia, zajęcia w języku angielskim (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.00 0 30 0 0.00
filologia, specjalność filologia klasyczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.00 0 15 0 0.00
pedagogika, specjalność kształcenie zdalne
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.00 0 30 0 0.00
teologia
studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie drugiego stopnia
Wydział Teologiczny
0.00 0 10 0 0.00