Istotne informacje o rankingu
  • kandydatów na miejsce oznacza liczbę kandydatów z przypisaną opłatą przypadającą na jedno miejsce (zgodnie z limitem miejsc).
  • liczba kandydatów oznacza wszystkich kandydatów zapisanych na dany kierunek, którzy przypisali do niego opłatę rekrutacyjną. W zależności od kierunku mniejsza lub większa część kandydatów nie podejmuje studiów na danym kierunku.
  • limit miejsc oznacza wskazaną przez wydział pulę miejsc na danym kierunku. W wielu przypadkach, za zgodą Rektora, na danym kierunku przyjmowanych jest więcej Kandydatów niż wynika z limitu miejsc.
  • przyjętych oznacza liczbę osób, która ostatecznie podjęła studia na danym kierunku. Liczba podana w nawiasie oznacza dodatkowe osoby przyjęte w ramach odwołania.
  • próg punktowy oznacza liczbę punktów, które zdobyła ostatnia osoba na liście rankingowej, która została przyjęta na dany kierunek. Jest to próg *ostateczny*, który często jest niższy niż próg z I tury.
  • przekreślenie kierunku informuje o tym, że kierunek nie znajduje się w tegorocznej ofercie UAMu lub występuje pod inną nazwą.
  • więcej informacji o danym kierunku - m.in. dane statystyczne z zeszłych lat, progi rankingowe z I tury, uzyskasz po kliknięciu na nazwę kierunku.

Ranking kierunków studiów z roku 2014

Kierunek studiów Kandyd. na miejsce Liczba kandydatów Limit miejsc Przyjętych Próg punktowy
Filologia, specjalność filologia norweska, grupa z językiem angielskim
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
28.33 340 12 12 94.50
Filologia, specjalność filologia duńska, grupa z językiem angielskim
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
13.33 160 12 13 89.90
Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
7.84 196 25 46
(+4)
70.00
Reżyseria dźwięku
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Fizyki
7.36 184 25 25
(+7)
101.70
Kierunek prawno-ekonomiczny
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Prawa i Administracji
6.77 406 60 60
(+2)
57.10
Filologia, specjalność japonistyka
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
6.25 200 32 32
(+1)
75.30
Chemia, specjalność chemia sądowa
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Chemii
6.13 184 30 122
(+2)
25.00
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
6.06 606 100 141
(+8)
43.00
Filologia, specjalność filologia koreańska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
5.85 117 20 36
(+1)
74.30
Psychologia
studia stacjonarne jednolite magisterskie 5-letnie
Wydział Nauk Społecznych
5.68 1135 200 208
(+23)
56.70
Filologia, specjalność filologia niderlandzka
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Anglistyki
5.67 170 30 49
(+3)
73.00
Prawo
studia stacjonarne jednolite magisterskie 5-letnie
Wydział Prawa i Administracji
5.53 1549 280 283
(+71)
69.00
Akustyka, specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Fizyki
5.12 128 25 36
(+2)
61.05
Filologia, specjalność filologia norweska, grupa z językiem niemieckim
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
5.08 61 12 12 77.50
Filologia, specjalność sinologia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
4.81 154 32 32 76.00
Filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
4.65 93 20 28
(+2)
74.20
Bezpieczeństwo narodowe
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
4.49 539 120 189
(+6)
27.70
Filologia, specjalność filologia hiszpańska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
4.44 222 50 56
(+9)
55.00
Prawo europejskie
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Prawa i Administracji
4.01 321 80 86
(+7)
53.70
Zarządzanie
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Prawa i Administracji
4.00 320 80 82
(+3)
35.00
Filologia, specjalność arabistyka
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
3.92 98 25 27
(+1)
63.80
Biotechnologia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Biologii
3.91 352 90 95
(+2)
49.60
Filologia, specjalność filologia włoska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
3.76 188 50 53
(+1)
53.40
Filologia angielska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Anglistyki
3.69 885 240 262
(+10)
74.00
Turystyka i rekreacja
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
3.36 336 100 174
(+2)
20.10
Pedagogika, specjalność resocjalizacja
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
3.33 200 60 129 18.30
Pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
3.27 229 70 123 16.65
Biofizyka, specjalność optyka okularowa
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Fizyki
3.24 81 25 29 45.10
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność zarządzanie komunikacją w biznesie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
3.17 76 24 62
(+3)
4.00
Administracja
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Prawa i Administracji
3.17 475 150 172
(+7)
36.35
Gospodarka przestrzenna
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
3.16 158 50 72
(+1)
23.00
Gospodarka przestrzenna, studia inżynierskie 3,5-letnie
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3,5-letnie
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
2.94 294 100 136 35.00
Filologia, specjalność filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
2.88 144 50 71
(+1)
25.10
Filmoznawstwo i kultura mediów
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
2.87 172 60 80
(+1)
39.90
Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
2.82 169 60 118 20.95
Filologia, specjalność filologia duńska, grupa z językiem niemieckim
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
2.75 33 12 13 26.00
Chemia, specjalność chemia materiałowa
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
2.73 41 15 35 39.40
Chemia, specjalność chemia materiałowa
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Chemii
2.73 41 15 15 27.00
Informatyka, studia 3-letnie/3,5-letnie
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie/3,5-letnie
Wydział Matematyki i Informatyki
2.71 488 180 198
(+3)
34.60
Optometria
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Fizyki
2.61 47 18 35
(+1)
3.15
Stosunki międzynarodowe
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
2.61 313 120 172
(+1)
17.00
Pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
2.54 89 35 86 wolny
nabór
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
2.46 59 24 41
(+6)
4.00
Bezpieczeństwo narodowe, specjalność bezpieczeństwo i porządek publiczny
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
2.43 73 30 67 wolny
nabór
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność reklama i promocja
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
2.42 58 24 37
(+4)
4.00
Filologia, specjalność lingwistyka stosowana
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
2.37 237 100 123
(+1)
50.00
Praca socjalna
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Społecznych
2.36 118 50 74 18.40
Technologie komputerowe, studia inżynierskie 3,5-letnie
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3,5-letnie
Wydział Fizyki
2.31 81 35 22
(+2)
37.00
Chemia, specjalność chemia środowiska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
2.27 34 15 31 38.65
Kognitywistyka
studia stacjonarne jednolite magisterskie 5-letnie
Wydział Nauk Społecznych
2.21 265 120 114
(+2)
41.00
Filologia, specjalność filologia germańska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
2.08 249 120 124 46.30
Pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
2.07 145 70 134 wolny
nabór
Geoinformacja, studia inżynierskie 3,5-letnie
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3,5-letnie
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
2.03 162 80 88
(+2)
24.20
Filologia, specjalność filologia romańska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
2.02 202 100 104
(+1)
43.00
Chemia, specjalność chemia ogólna
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Chemii
2.00 120 60 53 25.80
Politologia, specjalność reklama i promocja
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
2.00 40 20 39 3.00
Politologia, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
2.00 40 20 34 3.00
Filologia, specjalność etnolingwistyka
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
1.99 149 75 88
(+1)
22.90
Fizyka medyczna
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Fizyki
1.97 59 30 17
(+1)
42.10
Bezpieczeństwo narodowe, specjalność bezpieczeństwo i porządek publiczny
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.96 49 25 46 3.50
Filologia, specjalność hebraistyka
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
1.95 39 20 22 52.60
Politologia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.91 153 80 51 13.90
Filologia, specjalność turkologia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
1.88 45 24 21 33.50
Chemia, specjalność analityka chemiczna
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Chemii
1.83 110 60 40
(+1)
25.80
Socjologia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Społecznych
1.82 164 90 72 19.70
Stosunki międzynarodowe, specjalność Bliski Wschód
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.81 29 16 28 3.50
Chemia, specjalność chemia kosmetyczna
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Chemii
1.81 190 105 89
(+3)
25.50
Bioinformatyka
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Biologii
1.80 54 30 26 33.15
Filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
1.80 36 20 14 32.50
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność nowe media
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.79 43 24 35
(+1)
4.00
Optometria
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
1.78 32 18 18
(+3)
3.80
Pedagogika, specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.75 105 60 96 wolny
nabór
Stosunki międzynarodowe, specjalność gospodarka światowa i biznes międzynarodowy
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.75 28 16 26 3.00
Filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
1.72 172 100 97
(+1)
18.60
Filozofia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Społecznych
1.70 68 40 45 19.30
Filologia, specjalność sinologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
1.70 17 10 11 12.00
Filologia angielska, specjalność filologia południowoafrykańska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Anglistyki
1.68 42 25 9 68.40
Politologia, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.67 40 24 37 wolny
nabór
Chemia, specjalność synteza i analiza chemiczna
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Chemii
1.63 49 30 13 25.00
Pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.62 146 90 126 wolny
nabór
Filologia, specjalność filologia czeska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
1.60 40 25 20 32.30
Chemia, specjalność chemia biologiczna
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Chemii
1.57 94 60 45 25.80
Biologia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Biologii
1.57 235 150 116 29.90
Filologia, specjalność filologia włoska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
1.56 39 25 23
(+6)
16.01
Biofizyka, specjalność biofizyka molekularna
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Fizyki
1.55 31 20 13 36.30
Pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.55 93 60 52 16.65
Filologia angielska
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Anglistyki
1.52 152 100 91
(+2)
17.00
Zarządzanie państwem
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.50 150 100 67 14.20
Pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.50 30 20 26 3.50
Informatyka, studia 3-letnie/3,5-letnie
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie/3,5-letnie
Wydział Matematyki i Informatyki
1.50 135 90 117 wolny
nabór
Geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1.48 148 100 76 24.00
Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.45 87 60 38 16.65
Bezpieczeństwo narodowe, specjalność administracja bezpieczeństwa publicznego
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.44 36 25 34 3.00
Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.42 85 60 78 wolny
nabór
Geodezja i kartografia, studia inżynierskie 3,5-letnie
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3,5-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1.42 128 90 91 wolny
nabór
Filologia, specjalność filologia hiszpańska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
1.40 42 30 36
(+1)
16.00
Filologia, specjalność filologia chorwacka
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
1.40 35 25 17 26.60
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność reklama i promocja
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.37 52 38 44 wolny
nabór
Fizyka
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Fizyki
1.36 34 25 15 35.60
Informatyka, studia magistersko-inżynierskie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Matematyki i Informatyki
1.33 40 30 40 6.00
Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.33 40 30 22 73.00
Bałkanistyka
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
1.32 33 25 17 31.20
Filologia polska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
1.32 237 180 144 19.00
Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.30 117 90 69 20.40
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
1.30 39 30 26
(+1)
130.40
Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.28 77 60 68 wolny
nabór
Chemia, specjalność chemia biologiczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
1.28 77 60 64 18.30
Matematyka
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Matematyki i Informatyki
1.26 226 180 130 23.60
Geologia, studia 3-letnie/3,5-letnie
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie/3,5-letnie
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1.26 151 120 95 19.30
Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.25 25 20 21 3.00
Stosunki międzynarodowe, specjalność dyplomacja i stosunki konsularne
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.25 20 16 18 3.00
Bezpieczeństwo narodowe, specjalność zarządzanie kryzysowe
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.24 31 25 31 3.00
Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.22 110 90 67 19.85
Akustyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
1.20 18 15 16 3.40
Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.20 42 35 33 17.50
Stosunki międzynarodowe, specjalność gospodarka światowa i biznes międzynarodowy
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.19 19 16 19 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.17 41 35 24 16.85
Filologia, specjalność filologia romańska z filologią angielską
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
1.17 14 12 9 50.00
Historia sztuki
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Historyczny
1.16 116 100 73 41.00
Akustyka, specjalność protetyka słuchu
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Fizyki
1.16 29 25 24 13.00
Muzykologia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Historyczny
1.15 46 40 22 15.60
Matematyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Matematyki i Informatyki
1.14 91 80 90 6.00
Filologia, specjalność filologia hiszpańska
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologii
1.13 34 30 34 12.00
Stosunki międzynarodowe, specjalność Azja Wschodnia i Południowa
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.13 18 16 16 3.00
Stosunki międzynarodowe, specjalność współpraca europejska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.13 18 16 15 3.00
Pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.13 68 60 56 wolny
nabór
Chemia, specjalność chemia środowiska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Chemii
1.13 17 15 0 0.00
Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Historyczny
1.12 56 50 33 23.15
Filologia, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
1.12 28 25 13 47.30
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność zarządzanie komunikacją w biznesie
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.11 42 38 40 wolny
nabór
Informatyka, studia 1,5-roczne
studia niestacjonarne drugiego stopnia 1,5-roczne (zaoczne)
Wydział Matematyki i Informatyki
1.10 33 30 29 6.00
Pedagogika, specjalność resocjalizacja
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.10 66 60 55 wolny
nabór
Filologia, specjalność etnolingwistyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
1.08 81 75 71
(+1)
3.00
Filologia, specjalność filologia klasyczna
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
1.07 16 15 12 33.10
Historia, specjalność historia wojskowości
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Historyczny
1.07 32 30 20 24.85
Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.05 21 20 19 4.00
Zarządzanie środowiskiem
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1.04 78 75 27 24.00
Bezpieczeństwo narodowe, specjalność bezpieczeństwo międzynarodowe
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1.04 26 25 24 3.00
Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.03 41 40 38 3.00
Pedagogika, specjalność profilaktyka i interwencja kryzysowa
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.03 72 70 64 wolny
nabór
Pedagogika
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.03 41 40 36 75.00
Pedagogika, specjalność zarządzanie oświatą
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
1.02 61 60 60 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.00 20 20 20 3.00
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
1.00 10 10 8 235.00
Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.99 89 90 84 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.99 69 70 60 wolny
nabór
Biotechnologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.98 44 45 36 26.00
Pedagogika, specjalność animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.98 59 60 53 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.97 58 60 53 wolny
nabór
Filologia, specjalność filologia włoska
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologii
0.97 29 30 24 12.00
Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.97 58 60 27 16.85
Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
0.97 29 30 23 15.40
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność dziennikarstwo
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.96 23 24 20 3.00
Pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.95 57 60 24 20.65
Politologia, specjalność marketing polityczny i doradztwo w polityce
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.95 19 20 19 3.00
Muzykologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.95 19 20 19 19.20
Pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.95 19 20 18 4.00
Filologia, specjalność indologia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
0.94 30 32 12 22.10
Ochrona środowiska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Biologii
0.94 99 105 21
(+2)
29.70
Geografia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.94 94 100 38
(+1)
24.60
Bezpieczeństwo narodowe, specjalność zarządzanie kryzysowe
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.93 28 30 28 wolny
nabór
Filologia, specjalność japonistyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.93 14 15 12 14.00
Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.93 56 60 30 18.20
Bezpieczeństwo narodowe (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.90 36 40 34 wolny
nabór
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zajęcia w Pile)
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.90 27 30 18 wolny
nabór
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.90 9 10 7 3.00
Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.89 107 120 103 wolny
nabór
Biologia, specjalność nauczanie przyrody
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Biologii
0.89 40 45 15
(+2)
29.60
Geologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.89 71 80 71 12.00
Psychologia
studia niestacjonarne jednolite magisterskie 5-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Społecznych
0.88 264 300 201
(+1)
10.60
Bezpieczeństwo narodowe
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.88 132 150 111 wolny
nabór
Historia sztuki
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.88 35 40 29 12.00
Filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.88 22 25 5 35.30
Filologia angielska, specjalność język angielski i komunikacja międzykulturowa w Europie, studia w języku angielskim (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Anglistyki
0.87 13 15 12 14.33
Filmoznawstwo i kultura mediów
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.87 26 30 24 20.00
Geografia, specjalność geoinformacja
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.87 52 60 21 24.20
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.85 17 20 16 213.00
Filologia, specjalność filologia serbska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.84 21 25 14 31.20
Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.84 42 50 42 14.00
Archeologia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Historyczny
0.83 83 100 44
(+1)
12.70
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.83 99 120 79 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.83 25 30 23 3.00
Prawo (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne jednolite magisterskie 5-letnie
Wydział Prawa i Administracji
0.83 65 78 55 wolny
nabór
Historia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Historyczny
0.83 75 90 40 19.40
Filologia, specjalność skandynawistyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.83 20 24 19 12.00
Chemia, specjalność chemia kosmetyczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
0.82 74 90 65 39.90
Filologia, specjalność lingwistyka stosowana
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.82 49 60 42 3.00
Filologia, specjalność arabistyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.80 8 10 8 18.00
Pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.80 28 35 28 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.80 16 20 10
(+1)
73.00
Pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.80 24 30 23 3.50
Filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
0.80 20 25 9 5.30
Biofizyka, specjalność optyka okularowa
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Fizyki
0.80 24 30 18 8.80
Filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
0.80 24 30 16 6.50
Astronomia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Fizyki
0.80 40 50 25 25.00
Pedagogika, specjalność resocjalizacja
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.78 62 80 56 wolny
nabór
Wiedza o teatrze
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.77 46 60 29 21.50
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Historyczny
0.77 23 30 11 22.65
Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.77 23 30 20 3.50
Kulturoznawstwo
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Społecznych
0.76 122 160 62 15.60
Historia, specjalność nauczycielska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.76 38 50 36 12.00
Administracja
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
0.76 76 100 72 16.00
Biologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.74 63 85 58 26.00
Filologia angielska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Anglistyki
0.74 182 245 144
(+1)
12.00
Akustyka
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Fizyki
0.73 11 15 10 3.00
Geografia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.73 73 100 72 12.00
Pedagogika
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.73 73 100 52 73.00
Chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Chemii
0.73 11 15 0 0.00
Filozofia, specjalność komunikacja społeczna
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Społecznych
0.73 29 40 16 19.20
Filozofia, specjalność komunikacja społeczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.73 29 40 19 4.00
Etnologia
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Historyczny
0.73 58 80 30 19.90
Socjologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.72 65 90 64 3.00
Pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.72 43 60 39 wolny
nabór
Filologia, specjalność japonistyka
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (wieczorowe)
Wydział Neofilologii
0.70 35 50 22 9.60
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.70 7 10 6 4.50
Prawo
studia niestacjonarne jednolite magisterskie 5-letnie (zaoczne)
Wydział Prawa i Administracji
0.70 563 800 492 wolny
nabór
Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.70 42 60 37 wolny
nabór
Media interaktywne i widowiska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.70 21 30 13 10.00
Filologia polska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.70 21 30 20 4.00
Pedagogika, specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.69 83 120 77 wolny
nabór
Filologia, specjalność filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
0.68 34 50 25 7.60
Fizyka medyczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
0.68 17 25 16 3.15
Turystyka i rekreacja
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.68 51 75 41 wolny
nabór
Turystyka i rekreacja
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.68 68 100 58 12.00
Historia, specjalność nauczycielska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Historyczny
0.67 40 60 23 25.50
Bioinformatyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.67 10 15 8 26.00
Filologia polska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.66 118 180 106 3.00
Filozofia, specjalność etyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.65 13 20 10 3.50
Kulturoznawstwo
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.64 89 140 85 3.00
Filologia, specjalność filologia romańska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.64 32 50 27 12.00
Gospodarka przestrzenna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.63 63 100 56 24.00
Pedagogika, specjalność profilaktyka i interwencja kryzysowa
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.63 44 70 42 wolny
nabór
Filologia, specjalność filologia rosyjska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.62 31 50 28 14.00
Prawo europejskie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
0.62 31 50 26 16.00
Filologia, specjalność filologia germańska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.62 37 60 33 11.00
Biologia, specjalność nauczanie biologii
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.62 26 42 25 26.00
Historia, specjalność mediewistyka
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Historyczny
0.60 18 30 9 19.90
Filologia, specjalność filologia serbska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.60 9 15 9 4.00
Filozofia, specjalność zarządzanie wiedzą
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Społecznych
0.60 12 20 9 17.20
Filologia, specjalność filologia koreańska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.60 12 20 12 3.50
Filologia, specjalność filologia nowogrecka
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
0.60 12 20 11 6.50
Chemia
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Chemii
0.60 9 15 8 20.00
Pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.60 12 20 10 3.50
Matematyka
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Matematyki i Informatyki
0.60 30 50 28 wolny
nabór
Biotechnologia, studia w języku angielskim
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.60 15 25 11 23.00
Pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.60 12 20 11 4.00
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.60 12 20 12 4.00
Pedagogika, specjalność resocjalizacja
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.59 53 90 49 wolny
nabór
Geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.59 41 70 39 12.00
Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.59 41 70 32 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.58 46 80 43 wolny
nabór
Geografia, specjalność ekologia miast
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.58 35 60 6 24.90
Informatyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Matematyki i Informatyki
0.57 17 30 17 5.07
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.57 21 37 18 wolny
nabór
Zarządzanie środowiskiem
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.56 39 70 38 12.00
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.55 11 20 11 225.00
Zarządzanie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Prawa i Administracji
0.55 33 60 22 16.00
Filologia, specjalność filologia germańska
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologii
0.55 33 60 31 3.00
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
0.55 11 20 10 48.00
Archeologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.54 27 50 26 14.00
Filologia, specjalność filologia chorwacka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.53 8 15 7 3.00
Fizyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
0.53 8 15 7 4.00
Chemia, specjalność chemia ogólna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
0.53 16 30 9 23.60
Filologia polska
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.52 26 50 24 wolny
nabór
Gospodarka przestrzenna, studia 1,5-roczne
studia stacjonarne 1,5-roczne drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.50 50 100 46 26.00
Teologia, specjalność kapłańska, studia 6-letnie
studia stacjonarne jednolite magisterskie 6-letnie
Wydział Teologiczny
0.50 52 105 48 6.00
Filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.50 6 12 4 50.00
Ochrona dóbr kultury
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.50 10 20 5 87.00
Biologia
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Biologii
0.49 22 45 17 20.30
Pedagogika, specjalność animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.49 34 70 33 wolny
nabór
Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.49 17 35 12 24.40
Wschodoznawstwo
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.49 39 80 36 18.00
Filologia, specjalność lingwistyka stosowana
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologii
0.48 24 50 22 3.00
Geografia
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.48 24 50 24 wolny
nabór
Gospodarka przestrzenna
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.48 48 100 41 wolny
nabór
Geografia, specjalność geoinformacja
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.48 29 60 29 12.00
Filologia, specjalność filologia germańska (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
0.48 19 40 14 28.20
Gospodarka przestrzenna, studia inżynierskie 3,5-letnie
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3,5-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.48 48 100 42 wolny
nabór
Chemia, specjalność chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Chemii
0.47 7 15 0 0.00
Historia
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Historyczny
0.47 14 30 12 wolny
nabór
Filologia, specjalność filologia romańska
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologii
0.47 14 30 12 12.00
Politologia
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.47 14 30 11 wolny
nabór
Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.47 14 30 13 3.00
Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa, studia w języku angielskim
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.45 18 40 17 3.00
Filozofia, specjalność życie publiczne
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Społecznych
0.45 9 20 3 20.70
Filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
0.45 9 20 6 30.00
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.45 9 20 9 3.00
Filozofia, specjalność etyka
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Społecznych
0.45 9 20 6 17.10
Filologia, specjalność filologia niderlandzka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Anglistyki
0.44 11 25 10 10.00
Geografia
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.44 22 50 18 wolny
nabór
Filologia polska jako obca (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.44 11 25 11 wolny
nabór
Ochrona środowiska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.44 33 75 31 26.00
Gospodarka wodna (zajęcia w Pile)
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.43 13 30 8 18.30
Dialog i doradztwo społeczne
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Teologiczny
0.42 50 120 25
(+1)
25.60
Stosunki międzynarodowe
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.42 21 50 19 wolny
nabór
Teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna
studia niestacjonarne jednolite magisterskie 5-letnie (zaoczne)
Wydział Teologiczny
0.42 19 45 14
(+2)
8.00
Filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.42 5 12 3 50.00
Chemia, specjalność chemia ogólna, studia w języku angielskim
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
0.40 6 15 5 41.25
Filozofia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.40 16 40 15 4.00
Bezpieczeństwo narodowe, specjalność bezpieczeństwo międzynarodowe
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.40 12 30 10 wolny
nabór
Filologia polska
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.40 20 50 19 wolny
nabór
Filologia, specjalność filologia rosyjska
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologii
0.40 16 40 13 32.80
Komunikacja europejska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
0.40 16 40 16 wolny
nabór
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.40 4 10 4 220.00
Biologia
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Biologii
0.40 18 45 16 31.03
Informatyka, studia magistersko-inżynierskie
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Matematyki i Informatyki
0.40 12 30 12 6.00
Astronomia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
0.40 6 15 5 4.39
Polacy i Niemcy w Europie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.40 4 10 2 17.00
Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.39 35 90 30 wolny
nabór
Wschodoznawstwo
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Historyczny
0.38 45 120 29 17.70
Filologia, specjalność filologia rosyjska
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologii
0.37 11 30 10 12.00
Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
0.37 11 30 11 41.50
Filologia polska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.37 11 30 8 32.90
Historia, specjalność myśl i kultura polityczna
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Historyczny
0.37 11 30 8 21.40
Ochrona środowiska
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Biologii
0.37 13 35 11 33.17
Filologia, specjalność filologia bułgarska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.36 9 25 7 21.90
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.35 7 20 4 91.00
Filologia angielska, studia 2,5-letnie
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2,5-letnie (zaoczne)
Wydział Anglistyki
0.35 63 180 49
(+1)
12.00
Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.35 7 20 6 3.00
Ochrona środowiska
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Biologii
0.34 12 35 6 16.20
Filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.33 5 15 4 3.00
Biofizyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
0.33 5 15 5 3.15
Bezpieczeństwo narodowe, specjalność administracja bezpieczeństwa publicznego
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.33 10 30 10 wolny
nabór
Komunikacja europejska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
0.33 13 40 9 14.10
Historia, specjalność socjoekonomika
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.33 10 30 10 16.00
Politologia, specjalność administracja samorządowa
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.33 8 24 8 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność resocjalizacja (zajęcia w Gnieźnie)
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.32 19 60 12 23.00
Filologia, specjalność filologia rumuńska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
0.32 8 25 5 7.10
Filologia, specjalność filologia rumuńska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.32 8 25 8 14.00
Filologia, specjalność filologia ukraińska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
0.32 8 25 5 25.80
Turystyka i rekreacja
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.31 31 100 29 wolny
nabór
Administracja
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Prawa i Administracji
0.31 124 400 117 wolny
nabór
Etnologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.30 18 60 17 14.00
Pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.30 6 20 6 4.00
Filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.30 6 20 4 3.50
Pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne (zajęcia w Pile)
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.29 10 35 6 19.95
Gospodarka przestrzenna, studia 1,5-roczne
studia niestacjonarne drugiego stopnia 1,5-roczne (zaoczne)
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.28 28 100 24 wolny
nabór
Administracja
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Prawa i Administracji
0.28 112 400 95 wolny
nabór
Bezpieczeństwo narodowe (zajęcia w Słubicach)
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.28 14 50 0 wolny
nabór
Techniczne Zastosowania Internetu
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Fizyki
0.27 8 30 6 3.14
Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.27 4 15 4 15.50
Historia, specjalność historia wojskowości
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.27 8 30 8 14.00
Filologia, specjalność etnolingwistyka
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologii
0.27 16 60 9
(+1)
8.60
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.25 5 20 4 4.50
Turystyka i rekreacja (zajęcia w Pile)
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.25 10 40 4 20.40
Informatyka
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Matematyki i Informatyki
0.25 10 40 8 6.00
Filozofia, specjalność życie publiczne
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.25 10 40 9 3.50
Filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.25 3 12 3 50.00
Zarządzanie
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Prawa i Administracji
0.23 35 150 0 wolny
nabór
Matematyka
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Matematyki i Informatyki
0.23 7 30 7 6.00
Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.23 9 40 9 4.00
Historia, specjalność socjoekonomika
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Historyczny
0.23 7 30 0 0.00
Gospodarka przestrzenna
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0.22 11 50 0 wolny
nabór
Stosunki międzynarodowe, studia w języku angielskim
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.20 4 20 4 3.50
Teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna
studia stacjonarne jednolite magisterskie 5-letnie
Wydział Teologiczny
0.20 8 40 6
(+1)
12.00
Prawo europejskie
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Prawa i Administracji
0.20 10 50 0 wolny
nabór
Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologii
0.20 4 20 3 35.90
Historia, specjalność nauczycielska
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Historyczny
0.20 6 30 3 wolny
nabór
Filozofia
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Społecznych
0.20 8 40 0 wolny
nabór
Filologia, specjalność hebraistyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.20 2 10 1 20.00
Filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.20 4 20 3 4.00
Filologia, specjalność filologia nowogrecka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.20 4 20 4 3.00
Historia
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Historyczny
0.20 6 30 4 14.00
Polonistyka w kontekstach kultury
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.18 9 50 6 3.50
Filologia, specjalność filologia klasyczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.17 2 12 1 25.00
Historia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.15 9 60 9 14.00
Filologia, specjalność filologia niderlandzka
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Anglistyki
0.15 3 20 0 0.00
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.15 3 20 2 47.40
Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.14 5 35 0 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.14 5 35 0 wolny
nabór
Ochrona środowiska, specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery (zajęcia w Pile)
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Biologii
0.13 4 30 3 24.10
Filologia, specjalność lingwistyka stosowana - ekokomunikacja
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologii
0.13 4 30 0 wolny
nabór
Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (eksternistyczne)
Wydział Historyczny
0.13 4 30 4 16.00
Filologia angielska, specjalność celtycka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Anglistyki
0.13 2 15 2 12.00
Kulturoznawstwo, specjalność religioznawstwo
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.13 5 40 5 3.00
Stosunki międzynarodowe, studia w języku angielskim (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.13 4 30 4 3.50
Bałkanistyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.13 2 15 1 20.00
Filologia, specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologii
0.11 11 100 10 wolny
nabór
Zarządzanie
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Prawa i Administracji
0.10 13 130 0 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.10 6 60 0 wolny
nabór
Historia
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (ektsternistyczne)
Wydział Historyczny
0.10 3 30 2 wolny
nabór
Historia, specjalność historia wojskowości
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (ektsternistyczne)
Wydział Historyczny
0.10 3 30 3 wolny
nabór
Filologia, specjalność lingwistyka stosowana - ekokomunikacja
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.10 3 30 3 wolny
nabór
Ochrona środowiska, specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery (zajęcia w Słubicach)
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Biologii
0.10 3 30 0 0.00
Zarządzanie państwem
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.10 5 50 0 wolny
nabór
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zajęcia w Pile)
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.10 3 30 0 wolny
nabór
Ochrona dóbr kultury
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.10 2 20 0 0.00
Pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (kontynuacja)
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.09 3 35 0 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.09 3 35 0 wolny
nabór
Filozofia, specjalność komunikacja społeczna
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Społecznych
0.08 3 40 0 wolny
nabór
Chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Chemii
0.07 1 15 0 0.00
Historia, specjalność nauczycielska
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Historyczny
0.07 2 30 2 16.00
Historia, specjalność mediewistyka
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.07 2 30 2 14.00
Historia, specjalność myśl i kultura polityczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.07 2 30 1 18.00
Filologia, specjalność filologia bułgarska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.07 1 15 1 3.50
Komunikacja europejska
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
0.07 2 30 0 wolny
nabór
Historia, specjalność historia wojskowości
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (eksternistyczne)
Wydział Historyczny
0.07 2 30 2 16.00
Stosunki międzynarodowe, specjalność dyplomacja i stosunki konsularne
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.06 1 16 0 wolny
nabór
Stosunki międzynarodowe, specjalność współpraca europejska
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.06 1 16 0 wolny
nabór
Ochrona dóbr kultury, specjalność turystyka kulturowa
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.05 1 20 0 0.00
Ochrona dóbr kultury
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.05 1 20 0 0.00
Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.05 1 20 0 0.00
Filozofia, specjalność etyka
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Społecznych
0.05 2 40 0 wolny
nabór
Bałkanistyka, studia w języku angielskim
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.05 1 20 1 16.00
Ochrona środowiska, studia w języku angielskim
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Biologii
0.05 1 20 0 0.00
Ochrona dóbr kultury
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.05 1 20 0 0.00
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność dziennikarstwo
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.05 2 37 0 wolny
nabór
Filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.05 1 20 1 4.00
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.05 1 20 0 0.00
Kulturoznawstwo, specjalność dialog w kulturze europejskiej (zajęcia w Gnieźnie)
studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Nauk Społecznych
0.04 2 50 0 0.00
Pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.04 3 70 0 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (kontynuacja)
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.03 1 35 0 wolny
nabór
Filozofia, specjalność życie publiczne
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Społecznych
0.03 1 40 0 0.00
Filozofia, specjalność komunikacja społeczna
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Społecznych
0.03 1 40 0 0.00
Historia, specjalność myśl i kultura polityczna
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (eksternistyczne)
Wydział Historyczny
0.03 1 30 1 16.00
Historia, specjalność mediewistyka
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (ektsternistyczne)
Wydział Historyczny
0.03 1 30 1 wolny
nabór
Historia, specjalność socjoekonomika
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Historyczny
0.03 1 30 0 wolny
nabór
Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.03 1 35 0 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.03 2 70 0 wolny
nabór
Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.03 1 35 0 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność zarządzanie oświatą
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.03 2 60 0 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.03 2 60 0 wolny
nabór
Komunikacja europejska
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
0.03 1 30 0 wolny
nabór
Filozofia
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Społecznych
0.03 1 40 0 0.00
Prawo europejskie
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Prawa i Administracji
0.02 1 60 0 wolny
nabór
Etnologia
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (wierczorowe)
Wydział Historyczny
0.02 1 45 0 0.00
Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.01 1 90 0 wolny
nabór
Historia, specjalność myśl i kultura polityczna
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Historyczny
0.00 0 30 0 wolny
nabór
Politologia, specjalność administracja europejska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.00 0 20 0 0.00
Filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.00 0 12 0 0.00
Politologia, specjalność administracja samorządowa
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.00 0 20 0 0.00
Filozofia, specjalność życie publiczne
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Społecznych
0.00 0 40 0 wolny
nabór
Historia, specjalność myśl i kultura polityczna
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (ektsternistyczne)
Wydział Historyczny
0.00 0 30 0 wolny
nabór
Historia, specjalność kultura klasyczna
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.00 0 2 0 0.00
Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.00 0 20 0 0.00
Politologia, specjalność reklama i promocja
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.00 0 24 0 wolny
nabór
Historia
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (eksternistyczne)
Wydział Historyczny
0.00 0 30 0 0.00
Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (ektsternistyczne)
Wydział Historyczny
0.00 0 30 0 wolny
nabór
Etnologia, studia w języku angielskim
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Historyczny
0.00 0 25 0 wolny
nabór
Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.00 0 20 0 0.00
Politologia, specjalność marketing polityczny i doradztwo w polityce
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.00 0 24 0 wolny
nabór
Historia, specjalność socjoekonomika
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (eksternistyczne)
Wydział Historyczny
0.00 0 30 0 0.00
Filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.00 0 20 0 0.00
Filologia, specjalność turkologia
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.00 0 8 0 0.00
Kulturoznawstwo, specjalność kultura chrześcijańska
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Nauk Społecznych
0.00 0 40 0 0.00
Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie, studia w języku angielskim
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
0.00 0 30 0 0.00
Stosunki międzynarodowe, specjalność Bliski Wschód
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.00 0 16 0 wolny
nabór
Historia, specjalność socjoekonomika
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (ektsternistyczne)
Wydział Historyczny
0.00 0 30 0 wolny
nabór
Filologia, specjalność filologia romańska z filologią germańską
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
Wydział Neofilologii
0.00 0 12 0 0.00
Ochrona dóbr kultury, specjalność turystyka kulturowa
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
0.00 0 20 0 0.00
Etnologia
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (wieczorowe)
Wydział Historyczny
0.00 0 45 0 wolny
nabór
Historia, specjalność mediewistyka
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (eksternistyczne)
Wydział Historyczny
0.00 0 30 0 0.00
Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Studiów Edukacyjnych
0.00 0 35 0 wolny
nabór
Stosunki międzynarodowe, specjalność Azja Wschodnia i Południowa
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.00 0 16 0 wolny
nabór
Filozofia, specjalność etyka
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Społecznych
0.00 0 40 0 0.00
Politologia, specjalność administracja europejska
studia niestacjonarne drugiego stopnia 2-letnie (zaoczne)
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
0.00 0 24 0 wolny
nabór